Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

ISO 17025:2017 bản dự thảo thông qua

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

Chemistry Laboratory Guidebook

USDA Logo

The Guidebook contains test methods used by FSIS laboratories to support the Agency's inspection program, ensuring that meat, poultry, and egg products are safe, wholesome and accurately labeled. The Guidebook contains methods for the analysis of food composition, food additives, nutrients, veterinary drug and pesticide residues. Methods are designed to provide analysts with written documentation to facilitate training, performance, quality assessment, and interpretation of data. The contents of this Guidebook are continuously revised and updated. Future updates will include other methods previously published in the printed version of the Guidebook, which is no longer available for distribution.

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1644 : 2001 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - BỘT CÁ - YÊU CẦU KỸ THUẬT

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1644 : 2001
THỨC ĂN CHĂN NUÔI - BỘT CÁ - YÊU CẦU KỸ THUẬT
Animal feeding stuffs - Fish meal - Specifications

1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu tối thiểu đối với bột cá được chế biến từ cá nguyên con hoặc một phần của các loại cá dùng để làm thức ăn chăn nuôi.

Tải về

Kết quả hình ảnh

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Kiểm nghiệm cà phê

Kiểm nghiệm cà phê

2015-05-16 12:47:26
Chỉ tiêu kiểm nghiệm cà phê hoà tan                                                                                        


STT

TÊN CHỈ TIÊU

Chỉ tiêu kiểm nghiệm cá viên

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm cá viên

        
                                                                                                                                        

STT

TÊN CHỈ TIÊU
    

Chỉ tiêu kiểm nghiệm dụng cụ, bao bì, chứa đựng thực phẩm bằng nhựa

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT - Quy định về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

STT

TÊN CHỈ TIÊU

Chỉ tiêu kiểm nghiệm đồ uống có cồn

Chỉ tiêu kiểm nghiệm rượu trắng     

                                                                                                    

STT

TÊN CHỈ TIÊU
-
© 2014 NHCM. Template Designed by Bloggertheme9